Yt takaisinottovelvollisuus

Työnanatajan takaisinottovelvollisuus – YTK-Yhdistys

Takaisinottovelvollisuus koskee myös liikkeenluovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä.

Työnantajalla on työsopimuslain mukaan työntekijän takaisinottovelvollisuus, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Lue täältä lisää!

Takaisinottovelvollisuus ja YT – Minilex

Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönyt työnantaja on korvausvelvollinen työntekijälle aiheutuneesta vahingosta. Takaisinottovelvollisuus on työsopimuslakiin …

Takaisinottovelvollisuus – lue, mitä se tarkoittaa käytännössä

22.9.2022 — Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa irtisanotun työntekijän etuoikeutta tarjolla olevaan työhön suhteessa muihin työnhakijoihin.

Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa irtisanotun työntekijän etuoikeutta tarjolla olevaan työhön suhteessa muihin työnhakijoihin.

Takaisinottovelvollisuus – Palvelualojen ammattiliitto PAM

15.9.2022 — Takaisinottovelvollisuus on voimassa neljän kuukauden ajan työntekijän irtisanomisajan päättymisestä. Jos irtisanotun työntekijän työsuhde oli …

PAM on palvelualojen työntekijöiden ammattiliitto. Autamme työsuhteen ongelmissa ja kysymyksissä. Jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys.

Työnantajan takaisinottovelvollisuus – Laki24

Työnantajan takaisinottovelvollisuus tarkoittaa, että tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotulle pitää tarjota töitä, kun töitä taas on.

Takaisinottovelvollisuus – kenelle lisätöitä tarjotaan ensin?

Laki.fi – Takaisinottovelvollisuus – kenelle lisätöitä tarjotaan ensin?

3.3.2021 — Takaisinottovelvollisuus on työsopimuslaissa työnantajalle asetettu velvollisuus. … Kun työsuhde on kestänyt vähintään 12 vuotta, on …

Takaisinottovelvollisuus velvoittaa tietyissä tilanteissa työnantajaa tarjoamaan edelleen työtä hakevalle työntekijälleen työtä.

Takaisinottovelvollisuus – Key – esimiesliitto

Takaisinottovelvollisuus – Key

Jos irtisanottu hakee em. tavoin töitä, on työnantajan tarjottava työtä entiselle toimihenkilölle. … Toimihenkilölle on tarjottava sellaisia entisen …

Takaisinottovelvoite > Irtisanominen > Työsuhdeopas > ERTO

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja työnantaja tarvitsee työvoimaa neljän kuukauden kuluessa työsuhteen …

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja työnantaja tarvitsee työvoimaa neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisin tehtäviin, irtisanotulle on tarjottava tätä työtä.

Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet – Tyosuojelu.fi

Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet – Tyosuojelu.fi – Työsuojeluhallinto

18.1.2023 — Työnantajalla on takaisinottovelvollisuus. Työnantajan on tarjottava taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle …

Työsopimuslaki 55/2001 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX

Työsopimuslaki 55/2001 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. Lain …

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Keywords: yt takaisinottovelvollisuus